Wildlife Safari


Det arktiske vinterlandskapet og dyreliv har til alle tider hatt en magisk tiltrekning på mennesket. Skal vi som mennesker få en smak av denne arktiske villmarken vil snøscooter og tilstrekkelig med tid være til god hjelp. I løpet av de 3 dagene vår Wildlife Safari varer, vil vi ha tid nok til å få følelsen av å være en del av den storslåtte naturen og oppleve isbjørnlandet på Østkysten av øya vår.

Antall personer: