Sarkofagen: Fottur blant bre og fjell


Turen starter med at vi går mot fjellet Sarkofagen som er på 500 høydemeter. Underveis vil vi ha mulighet for å enten gå på Larsbreen eller Longyearbreen, avhengig av forholdene på isbreen og i morenelandskapet. Vi følger blåisen og smeltevannskanalene til toppen og ned igjen. På vei ned, har vi mulighet for å lete etter 60 millioner år gamle plantefossiler. Turen er middels krevende med tanke på fysisk form. Man trenger ikke breerfaring for å være med på denne turen.

Antall personer:

Dato Pris (1 Person) Timer Plasser Bestille nå
Tir 06.06.2023 09.301 18066Bestille nå »
Ons 07.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 10.06.2023 09.301 18064Bestille nå »
Man 12.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 13.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 14.06.2023 09.301 18066Bestille nå »
Tor 15.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 16.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 20.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 21.06.2023 09.301 18066Bestille nå »
Tor 22.06.2023 09.301 18067Bestille nå »
Fre 23.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 24.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 26.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 27.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 29.06.2023 09.301 18066Bestille nå »
Fre 30.06.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 01.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 04.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 05.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 06.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 07.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 08.07.2023 09.301 18067Bestille nå »
Søn 09.07.2023 09.301 18063Bestille nå »
Man 10.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 18.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 19.07.2023 09.301 18066Bestille nå »
Fre 21.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 22.07.2023 09.301 18067Bestille nå »
Ons 26.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 27.07.2023 17.001 18066Bestille nå »
Fre 28.07.2023 09.301 18066Bestille nå »
Lør 29.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 31.07.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 01.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 02.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 03.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 04.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 05.08.2023 09.301 18067Bestille nå »
Søn 06.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 07.08.2023 09.301 18063Bestille nå »
Tir 08.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 10.08.2023 09.301 18065Bestille nå »
Søn 13.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 14.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 15.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 16.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 18.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 19.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 20.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 21.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 22.08.2023 09.301 18064Bestille nå »
Ons 23.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 24.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 27.08.2023 09.301 18066Bestille nå »
Man 28.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 29.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 30.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 31.08.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 01.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 02.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 03.09.2023 09.301 18066Bestille nå »
Man 04.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 05.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 06.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 07.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 08.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 09.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 10.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 11.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 12.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 13.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 14.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 15.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 16.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 17.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 18.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 19.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 20.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 21.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 22.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 23.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 24.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 25.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 26.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 27.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 28.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 29.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 30.09.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 01.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 02.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 03.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 04.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 05.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 06.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 07.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 08.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 09.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 10.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 11.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 12.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 13.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 14.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 15.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 16.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 17.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 18.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 19.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 20.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 21.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 22.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 23.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 24.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 25.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 26.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 27.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 28.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 29.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 30.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 31.10.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 01.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 02.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 03.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 04.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 05.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 06.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 07.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 08.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 09.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 10.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 11.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 12.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 13.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 14.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 15.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 16.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 17.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 18.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 19.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 20.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 21.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 22.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 23.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 24.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 25.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 26.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 27.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 28.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 29.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 30.11.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 01.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 02.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 03.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 04.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 05.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 06.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 07.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 08.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 09.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 10.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 11.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 12.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 13.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 14.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 15.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 16.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 17.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 18.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 19.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 20.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 21.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 22.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 23.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 24.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Man 25.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tir 26.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Ons 27.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Tor 28.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Fre 29.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Lør 30.12.2023 09.301 18068Bestille nå »
Søn 31.12.2023 09.301 18068Bestille nå »