Arktisk hundekjøring


Den vakre og endeløse arktiske naturen oppleves best på en hundeslede! Etter en lang polarnatt har nå lyset returnert, og landskapet våkner til live. Som alltid er våre hunder klare for å løpe. Hos Svalbard Husky, møter du mange vennlige hunder og du lærer hvordan du klargjør ditt eget hundespann før vi setter ut på eventyr. I hundegården vil guiden gi deg en introduksjon til hundene og fortelle om vår hundekjørerlivsstil. Du får mulighet til å vandre rundt i hundegården og kose med alle hundene, som alltid er like ivrig på å få seg nye venner. En av de beste tingene med hundekjøring er kontakten man får med sitt eget hundespann, så du vil selv ta del i å sele opp hundene og kjøre din egen slede. Så fort alle er klare, setter vi ut i villmarken og innover en av de mange dalene som omringer oss. I løpet av turen vil du få kjenne på hundenes krefter, og deres iver etter å løpe, i det åpne arktiske landskapet. Du kan også være heldig å få se Svalbardrein eller polarrev luskende forbi. Når hundene har ledet oss vel hjem i hundegården, setter vi de tilbake på husene sine, før vi varmer oss i vår grillhytte med noe varmt i koppen og kjeks. ------------- The beautiful and endless Arctic nature is best experienced on a dog sled! After a long polar night, the light has now returned, and the landscape comes to life. As always, our dogs are ready to run. At Svalbard Husky, you meet many friendly dogs and you learn how to prepare your own dog team before we set out on an adventure. In the dog yard, the guide will give you an introduction to the dogs and tell about our dog sledding lifestyle. You get the opportunity to walk around the kennel and cuddle with all the dogs, who are always eager to make new friends. One of the best things about dog sledding is the contact you get with your own dog team, so you will take part in harnessing the dogs and driving your own sled. As soon as everyone is ready, we set out into the wilderness and into one of the many valleys that surround us. During the trip you will experience the dog's endurance and their passion for running, in the open Arctic landscape. You may also be lucky enough to see Svalbard reindeer or polar foxes sneaking past. When the dogs have led us home to the kennel, we put them back in their houses before we warm up inside with hot drinks and cookies.

Antall personer:

Dato Pris (1 Person) i NOK Timer Plasser Bestille nå
Tor 22.02.2024 14.302 00042Bestille nå »
Fre 23.02.2024 08.302 00041Bestille nå »
Fre 23.02.2024 09.302 00043Bestille nå »
Fre 23.02.2024 15.002 00046Bestille nå »
Lør 24.02.2024 14.302 00045Bestille nå »
Søn 25.02.2024 14.302 00041Bestille nå »
Søn 25.02.2024 15.002 00042Bestille nå »
Man 26.02.2024 08.302 00044Bestille nå »
Man 26.02.2024 14.302 00044Bestille nå »
Tir 27.02.2024 08.302 00044Bestille nå »
Tir 27.02.2024 15.002 00046Bestille nå »
Ons 28.02.2024 08.302 00045Bestille nå »
Ons 28.02.2024 14.302 00048Bestille nå »
Ons 28.02.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tor 29.02.2024 08.302 00043Bestille nå »
Tor 29.02.2024 15.002 00048Bestille nå »
Fre 01.03.2024 08.302 00043Bestille nå »
Fre 01.03.2024 09.302 00041Bestille nå »
Fre 01.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Lør 02.03.2024 09.302 00043Bestille nå »
Lør 02.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Søn 03.03.2024 09.302 00048Bestille nå »
Søn 03.03.2024 15.002 00046Bestille nå »
Man 04.03.2024 09.302 00046Bestille nå »
Man 04.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tir 05.03.2024 08.302 00046Bestille nå »
Tir 05.03.2024 15.002 00047Bestille nå »
Ons 06.03.2024 09.302 00044Bestille nå »
Ons 06.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tor 07.03.2024 08.302 00042Bestille nå »
Tor 07.03.2024 09.302 00041Bestille nå »
Tor 07.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Fre 08.03.2024 09.302 00048Bestille nå »
Fre 08.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Lør 09.03.2024 09.302 00042Bestille nå »
Lør 09.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Søn 10.03.2024 09.302 00045Bestille nå »
Søn 10.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Man 11.03.2024 09.302 00047Bestille nå »
Man 11.03.2024 14.302 00046Bestille nå »
Tir 12.03.2024 09.302 00046Bestille nå »
Tir 12.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Ons 13.03.2024 09.302 00044Bestille nå »
Ons 13.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tor 14.03.2024 08.302 00044Bestille nå »
Fre 15.03.2024 08.302 00048Bestille nå »
Lør 16.03.2024 08.302 00044Bestille nå »
Lør 16.03.2024 09.302 00041Bestille nå »
Lør 16.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Søn 17.03.2024 14.302 00041Bestille nå »
Man 18.03.2024 08.302 00046Bestille nå »
Man 18.03.2024 15.002 00042Bestille nå »
Tir 19.03.2024 09.302 00048Bestille nå »
Tir 19.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Ons 20.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tor 21.03.2024 09.302 00048Bestille nå »
Tor 21.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Fre 22.03.2024 08.302 00046Bestille nå »
Fre 22.03.2024 09.302 00046Bestille nå »
Fre 22.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Lør 23.03.2024 09.302 00043Bestille nå »
Lør 23.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Søn 24.03.2024 09.302 00048Bestille nå »
Søn 24.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Man 25.03.2024 08.302 00048Bestille nå »
Man 25.03.2024 09.302 00046Bestille nå »
Man 25.03.2024 14.302 00045Bestille nå »
Man 25.03.2024 15.002 00041Bestille nå »
Tir 26.03.2024 08.302 00046Bestille nå »
Tir 26.03.2024 09.302 00043Bestille nå »
Tir 26.03.2024 15.002 00045Bestille nå »
Ons 27.03.2024 09.302 00045Bestille nå »
Ons 27.03.2024 14.302 00044Bestille nå »
Tor 28.03.2024 08.302 00046Bestille nå »
Tor 28.03.2024 09.302 00046Bestille nå »
Tor 28.03.2024 14.302 00044Bestille nå »
Tor 28.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Fre 29.03.2024 15.002 00043Bestille nå »
Lør 30.03.2024 08.302 00043Bestille nå »
Lør 30.03.2024 09.302 00045Bestille nå »
Lør 30.03.2024 14.302 00048Bestille nå »
Lør 30.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Søn 31.03.2024 09.302 00048Bestille nå »
Søn 31.03.2024 15.002 00048Bestille nå »
Man 01.04.2024 09.302 00046Bestille nå »
Man 01.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tir 02.04.2024 09.302 00046Bestille nå »
Tir 02.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Ons 03.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Ons 03.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tor 04.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Tor 04.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Fre 05.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Fre 05.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Fre 05.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Fre 05.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Lør 06.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Lør 06.04.2024 09.302 00041Bestille nå »
Lør 06.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Lør 06.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Søn 07.04.2024 14.302 00041Bestille nå »
Søn 07.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Man 08.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Man 08.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Man 08.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Man 08.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tir 09.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Tir 09.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Tir 09.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Tir 09.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Ons 10.04.2024 08.302 00043Bestille nå »
Ons 10.04.2024 09.302 00041Bestille nå »
Ons 10.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Ons 10.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tor 11.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Tor 11.04.2024 09.302 00041Bestille nå »
Tor 11.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Tor 11.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Fre 12.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Fre 12.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Fre 12.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Fre 12.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Lør 13.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Lør 13.04.2024 09.302 00044Bestille nå »
Lør 13.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Lør 13.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Søn 14.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Søn 14.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Søn 14.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Søn 14.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Man 15.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Man 15.04.2024 09.302 00046Bestille nå »
Man 15.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Man 15.04.2024 15.002 00046Bestille nå »
Tir 16.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Tir 16.04.2024 09.302 00046Bestille nå »
Tir 16.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Tir 16.04.2024 15.002 00046Bestille nå »
Ons 17.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Ons 17.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Ons 17.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Ons 17.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tor 18.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Tor 18.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Tor 18.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Fre 19.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Fre 19.04.2024 09.302 00041Bestille nå »
Fre 19.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Fre 19.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Lør 20.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Lør 20.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Søn 21.04.2024 09.302 00045Bestille nå »
Søn 21.04.2024 14.302 00046Bestille nå »
Søn 21.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Man 22.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Man 22.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Man 22.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Man 22.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tir 23.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Tir 23.04.2024 09.302 00044Bestille nå »
Tir 23.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Tir 23.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Ons 24.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Ons 24.04.2024 09.302 00047Bestille nå »
Ons 24.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Ons 24.04.2024 15.002 00046Bestille nå »
Tor 25.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Tor 25.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Tor 25.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Tor 25.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Fre 26.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Fre 26.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Fre 26.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Fre 26.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Lør 27.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Lør 27.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Lør 27.04.2024 14.302 00044Bestille nå »
Lør 27.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Søn 28.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Søn 28.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Søn 28.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Søn 28.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Man 29.04.2024 08.302 00048Bestille nå »
Man 29.04.2024 09.302 00048Bestille nå »
Man 29.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Man 29.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tir 30.04.2024 08.302 00046Bestille nå »
Tir 30.04.2024 09.302 00046Bestille nå »
Tir 30.04.2024 14.302 00048Bestille nå »
Tir 30.04.2024 15.002 00048Bestille nå »
Ons 01.05.2024 09.302 00046Bestille nå »
Ons 01.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tor 02.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Tor 02.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Fre 03.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Fre 03.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Lør 04.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Lør 04.05.2024 15.002 00042Bestille nå »
Søn 05.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Søn 05.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Man 06.05.2024 09.302 00046Bestille nå »
Man 06.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tir 07.05.2024 09.302 00046Bestille nå »
Tir 07.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Ons 08.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Ons 08.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tor 09.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Tor 09.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Fre 10.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Fre 10.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Lør 11.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Lør 11.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Søn 12.05.2024 09.302 00047Bestille nå »
Søn 12.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Man 13.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Man 13.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tir 14.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Tir 14.05.2024 15.002 00043Bestille nå »
Ons 15.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Ons 15.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tor 16.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Tor 16.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Fre 17.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Lør 18.05.2024 09.302 00046Bestille nå »
Lør 18.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Søn 19.05.2024 09.302 00046Bestille nå »
Søn 19.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Man 20.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Man 20.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tir 21.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Tir 21.05.2024 15.002 00044Bestille nå »
Ons 22.05.2024 09.302 00045Bestille nå »
Ons 22.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tor 23.05.2024 09.302 00041Bestille nå »
Fre 24.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Fre 24.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Lør 25.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Lør 25.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Søn 26.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Søn 26.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Man 27.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Man 27.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tir 28.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Tir 28.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Ons 29.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Ons 29.05.2024 15.002 00048Bestille nå »
Tor 30.05.2024 09.302 00046Bestille nå »
Tor 30.05.2024 15.002 00046Bestille nå »
Fre 31.05.2024 09.302 00048Bestille nå »
Fre 31.05.2024 15.002 00048Bestille nå »